Value for Value ⚡️


Episode Summary

Бұл эпизодта біз AstanaHub бастаған, IT саласындағы таланттарды тәрбиелеп, қазақстандық IT-білім беру секторына зор ықпал етіп отырған TechOrda бағдарламасын зерттейміз. Мен TechOrda туралы AstanaHub-та Қаржыландыру бағдарламалары кеңсесінің директоры Тузелбаев Бейбуттен сұхбат алдым. Бұл эпизод TechOrda 2023 бағдарламасына қатысқысы келетін үміткерлер мен IT-мектептерге пайдалы болмақ. СІЛТЕМЕЛЕР: TechOrda 2023; Transcribe.kz.
... Show More

    No results